FAQ

轻钢龙骨石膏板吊顶安装方法

2019-08-26 10:01:59 admin

图片关键词


 

                  平面石膏板吊顶

                         石膏板平顶为水平或斜面,接缝隐蔽,由普通石膏板固定在悬置的轻钢龙骨上或直接连接在支撑架上。
                         功能广泛:如隔音、保温、防火和抗震。


首页
产品
新闻
网上商城